mainbkk@mandk.info

+66 (0)2-173-6450

+66 (0)2-173-6451-2

092-223-9336

BAROFIX 4

Barofix 4 คืออุปกรณ์กำหนดตำแหน่งชิ้นงานที่มีความแม่นยำสูง ซึ่งได้รับการออกแบบให้เป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมสำหรับระบบการทดสอบความแข็ง  digi test II ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับโอริงขนาดเล็กและชิ้นงานยางขนานระนาบอื่นๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสามารถในการปรับและระบุตำแหน่งจุดกึ่งกลางของชิ้นงานทดสอบที่แม่นยำโดยอัตโนมัติ ซึ่งตอบโจทย์ข้อกังวลทั่วไปในการบรรลุการวัดที่แม่นยำ เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนี้ช่วยลดโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดของผู้ใช้ได้อย่างมากและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ผู้ใช้อาจเลือกระหว่างการวัดแบบจุดเดียวหรือสองจุด รวมถึงการวัดความหนาก็ได้ การติดตั้ง Barofix 4 เป็นประสบการณ์ที่ไม่ยุ่งยาก โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือหรือทักษะใดๆ เพียงวางไว้บนโต๊ะของ digi test II แล้วขันสกรูให้แน่นเพื่อยึดให้เข้าที่ โซลูชันที่สะดวกสบายนี้ช่วยให้ผู้ใช้มีความอุ่นใจในระหว่างดำเนินการทดสอบ