mainbkk@mandk.info

+66 (0)2-173-6450

+66 (0)2-173-6451-2

092-223-9336

เครื่องทดสอบ Electronic Densimeter

เครื่องวัดความหนาแน่นแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีส่วนช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การควบคุมคุณภาพรายวันและการลดน้ำหนักของผลิตภัณฑ์
ที่สามารถคำนวณน้ำหนักของวัตถุใดๆ ได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่ของแข็งไปจนถึงผงโดยไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ รุ่นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความแม่นยำในการวัดและฟังก์ชันการทำงาน ดังนั้นโปรดเลือกรุ่นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการใช้งานของคุณ

MDS-300 
SID-220W 

Option : Printer

Specifications

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์