mainbkk@mandk.info

+66 (0)2-173-6450

+66 (0)2-173-6451-2

092-223-9336

เครื่องทดสอบ Feeling Tester (Click Tester)

ทดสอบความรู้สึกของการเคลื่อนตัวของแรงบนอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สวิตช์ คีย์บอร์ด สวิตช์โดม และสวิตช์ยางประเภทต่างๆ
XYZ ควบคุมอัตโนมัติ 3 แกนสามารถทดสอบหน้าสัมผัสเปิด/ปิดได้สูงสุด 16 หน้าสัมผัส
การแสดงรูปคลื่นแบบเรียลไทม์บนแอมพลิฟายเออร์และหน้าจอพีซีตัวอย่างการใช้งาน
การทดสอบความรู้สึกของสวิตช์ชั้นเชิง การทดสอบความรู้สึกสวิตช์คีย์บอร์ด การทดสอบความรู้สึกของสวิตช์โดมโลหะ

Specifications

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์