mainbkk@mandk.info

+66 (0)2-173-6450

+66 (0)2-173-6451-2

092-223-9336

เครื่องทดสอบ Spring Tester

เครื่องทดสอบแรงยืดหยุ่น สามารถวัดได้ทั้งสปริงอัดและสปริงแรงดึง
ใช้งานง่ายสำหรับการตั้งค่าเงื่อนไขและการลงทะเบียนหมายเลขผลิตภัณฑ์บนหน้าจอสัมผัส
การลงทะเบียนหมายเลขผลิตภัณฑ์สามารถลงทะเบียนได้ถึง 100
อัตราสปริง ความยาวอิสระ ความสูงคงที่ แรงตึงล่วงหน้า การใช้งานเป็นสเต็ป (สูงสุด 3 Steps)
ผลการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ในตัว มีซอฟต์แวร์พีซีเสริมให้เลือก ซีรีส์ SW รองรับหลายภาษา
สามารถเลือกภาษาได้โดยการใช้งานแผงสัมผัส ซึ่งมีประโยชน์สำหรับฐานการผลิตที่เป็นสากล

Specifications

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์